Share Us!


Want A Web Site Of Your Own? Sign Up Shop At Peters Web World Store!

Tuesday, February 23, 2016

Byringe I Länna Socken Karta 1641!


C3:140-141


(Rubrik:) Åkers häred och Länbo sochn affmätt 1641.    


(Karttext:)

Här möter Söelandh skogh
Här tager Ländbo almänigh emot
Skogh och bergh
Slätt
Hemm ängien till Lida, hårdwall
Skogh
Skarp och stubbigt
Skogh
Skogz ängia till bådhe krone gårdan, slätt hårdual, litett tofuigh
Slätt kärr
Här tager Dunckers almänigh emot
Slätt kärr
Mager siöön.
Hagen till Lida slätt
Ions ängien sänk och skogit
Här möter Råckelandh egor emot, krone 2
Hagan till kronegården, hårdewall och något tofuigh
Lindh
Her och samme egor
Lindh
Lindh
Byringe ängh, slätt
Lindh
Hårdwalds ängh medh skogh och stubbar
Skogh och bergh
Ängh medh skogh och backa
Bacha
Fiellen till krone gården
Slät och någåt sänch i blandh
Backa
Slät hårde wals ängh och något skogi
Slät ängh och något sänch
Skogh och bergh
Här möter allmengin
Skogh och bergh

No comments:

Post a Comment