Share Us!


Want A Web Site Of Your Own? Sign Up Shop At Peters Web World Store!

Thursday, January 28, 2016

Member Of Swedens Genealogy Association/Medlem av Sveriges Släktforskarförbund!

Member Of Swedens Genealogy Association/Medlem av Sveriges Släktforskarförbund! Sveriges Släktforskarförbund Sveriges Släktforskarförbund är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundets huvudsakliga uppgift är att ge stöd och service åt lokala släktforskarföreningar och regionala förbund. Sveriges Släktforskarförbund verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap och är de anslutna släktforskarföreningarnas röst i kontakten med myndigheter och beslutsfattare.

Sveriges Släktforskarförbund driver släktforskarportalen Rötter och ger ut tidningen Släkthistoriskt Forum och Släktforskarnas årsbok (Sveriges Släktforskarförbunds årsbok).

No comments:

Post a Comment