Share Us!


Want A Web Site Of Your Own? Sign Up Shop At Peters Web World Store!

Friday, January 29, 2016

Lennander/Friberg/Liliequist Från Byringe I Länna Socken.

Lennander/Friberg/Liliequist Från Byringe I Länna Socken..

Släkt från Byringe N:o 1, Länna socken, Södermanland. Medlemmar har burit efternamnen Lennander, Friberg, Norrman, Wret, Lagg, Liliequist och Hilmertz. Ett nära släktskap finns med tyska smedssläkten von Holtz och vallonsläkten Bonnevier, smeder vid "Byringe Hambrar". Stamfader är Lars i Byringe, som levde på 1500-talet. Hans son Peder Larsson, bonde åtminstone 1634-1652 i Byringe skattehemman i Länna, hade sonsönerna bonden i Granbola Erik Larsson(1673-1759) gift med Brita Olofsdotter(Ihlo;farfar var Eloy de Reniboy), och bonden och gästgivaren i Byringe Per Larsson(d 1715; soldat och karolin i Danska Kriget 1675-1679) gift med Anna Clausdotter von Holtz, dotter av åldermannen Claus Joakimsson von Holtz(f ca 1630) och syster till ålderman och mäster hammarsmeden Daniel Clausson von Holtz(1660-1739) gift med Anna Bråwik. Bland Pers barn finns min anfader soldaten och karolinen Anders Persson Norrman(1689-1736), bonden, nämndemannen och gästgivaren i Byringe Erik Persson(1682-1749), Catharina Persdotter(1692-1759) gift med bonden i Lilla Åstorp Per Mårtensson(1689-1739) och Maria Persdotter(1688-1766) gift med mäster hammarsmeden Henrik Henriksson Bonnevier(1680-1765).

Bland Anders Persson Norrmans barn finns byggmästaren i Hovstaten i Kungsör, Kung Karl socken, Anders Friberg(1718-1779) och min anfader bonden och kyrkvärden i Rocklänna Per Andersson Friberg(1716-1765), vars dotter Maria Persdotter Friberg(1758-1829) var gift med bonden i Valnarstorp Daniel Danielsson von Holtz(1758-1848). Anders sonsons sonsons dotter Lovisa Augusta Friberg(1872-1930) utvandrade 1898 till Chicago, Illinois, USA, gift med maskinisten på fartyg Gustaf Bergmark(f 1867). Bland Maria Persdotters(1688-1766) barn finns bonden i Bråtorp Henrik Henriksson Bonnevier(1722-1785), och bland Erik Perssons barn finns bonden i Merlänna Per Eriksson(1708-1791), vars sonson var rättaren i Ramsö, Kärnbo socken, Anders Persson Lennander(f 1743) och bonden i Byringe och Magsjötorp Erik Eriksson(1729-1771), gift med Elisabeth Danielsdotter Stålbom. Släktmedlemmar var bönder och gästgivare i Byringe N:o 1 åtminstone i 153 år från 1634-1787 då gården såldes till brukspatron Wahrendorff enligt mantalslängderna, men kanske ända från slutet av 1500-talet.

Denna släktforskning leder genom tolv generationer i rakt fäderne till min farfars farfars farfars farfars farfars farfar bonden Lars i Byringe N:o 1 på 1500-talet. Hans sonsons sonsons sonson salpetersjudariverkmästaren, kyrkvärden och bonden i Rocklänna by, Länna socken, Per Andersson Friberg(1716-1765),som lett mig till kontakt med hans sonsons sonsons sonson köpmannen Olov Friberg(1920- ) från Eskilstuna. Släkten Liliequist och dess stamfader(sonson till Per Andersson Friberg) var torparen Pehr Pehrsson(1791-1874) i Källgården och Sanda i Vansö socken, utgör en gren av släkten Friberg från Länna socken i Södermanland. Släkten Fribergs stamfader Pehr Andersson Friberg och hans ättlingar arrenderade och brukade flera gårdar i Länna socken långt in på 1900-talet. Äldsta grenen utgöres av ättlingar till hans son torparen i Källstugan(som ägdes av släkten 1800-1866) i Länna socken Anders Friberg(1752-1823). En av ättlingarna är den ovan nämnde Olov Friberg.

Om de mellersta grenarna vet jag inte allt. Sonen Daniel Persson Friberg(1760-1790) död 1790 som soldaten Daniel Lagg i Finland, hade sonen Jan Friberg/Lagg(vidare forskning återstår). Mellersta grenen utgöres av ättlingar till bonden i Vältesta i Vansö socken Per Persson Friberg(1762-1818). Dit hör jag själv. Skräddargesällen Jonas Petersson(1829- ? )(sonsons son till Per Andersson Friberg) tog 22/7 1848 efternamnet Liljeqvist. Yngsta grenen från hans son Eric Persson Friberg(1765-1798) dog ut med hans son Per Eriksson Friberg(1797-1863), bonde i Rocklänna by. Dock levde kvar i socknen ättlingar till hans tre döttrar. Detta arbete har bedrivits sedan 1970 som en fortsättning på min farfars, 1:e länsnotarien i Jönköpings län Eric Liliequist(1894-1972), intresse för genealogi.

No comments:

Post a Comment