Share Us!


Want A Web Site Of Your Own? Sign Up Shop At Peters Web World Store!

Sunday, January 31, 2016

Sweden Roots Hunters Own Family Links!


Sweden Roots Hunters Own Family Links! Many people still use & read my family links at Sweden Genealogy Log Cabin. They are no longer updated. This is because I have started a new blog where I update these research works. You will find them and many more at Sweden Roots Hunter - Release The Complete Peter Liliequist Ancestry Research Work. The Sweden Roots Hunter Blog. 582 files with my complete genealogy research work between 1970-2016. My 46 years of genealogy research work. Family names are Ahlberg, Bonnevier, Holmér, Von Holtz, Lennander/Friberg/Liliequist, Killberg, Kindblade, Wennerbom & Young. You will also find all the many families in my ancestry. They are listed A-Ö, and much more written about genealogy.

Saturday, January 30, 2016

Our Genealogy Research Work!

Our Genealogy Research Work! Sweden Roots Hunter - Release The Complete Peter Liliequist Ancestry Research Work. The Sweden Roots Hunter Blog. 582 files with my complete genealogy research work between 1970-2016. My 46 years of genealogy research work. The families Ahlberg & Holmér on my mothers side, & Liliequist, Killberg (Kindblade, Young comes out of Killberg) & Wennerbom on my fathers side are listed in A-Ö & also separately in the menu below. Member of Swedens Genealogist Association (Sveriges Släktforskarförbund).

Find Us On Twitter!

Find Us On Twitter! We now have our own Twitter page at Sweden Roots Hunter. Here you will find all about us, tweets of genealogy news articles, tips, how to get started with your genealogy researh work & whats new on our page!

Find Us On Facebook!

Find Us On Facebook! We now have our own Facebook page at Sweden Roots Hunter. Here you will find all about us, shared genealogy news articles, tips, how to get started with your genealogy researh work & whats new on our page!

Sweden Roots Hunter Forum!

Sweden Roots Hunter Forum: Our Forum. Please place your genealogy question at our forum. Remember a question in our forum is free and will be researched as soon as we can. If you want a faster result please contact our webmaster to get a professional research work done.

Friday, January 29, 2016

Lennander/Friberg/Liliequist Från Byringe I Länna Socken.

Lennander/Friberg/Liliequist Från Byringe I Länna Socken..

Släkt från Byringe N:o 1, Länna socken, Södermanland. Medlemmar har burit efternamnen Lennander, Friberg, Norrman, Wret, Lagg, Liliequist och Hilmertz. Ett nära släktskap finns med tyska smedssläkten von Holtz och vallonsläkten Bonnevier, smeder vid "Byringe Hambrar". Stamfader är Lars i Byringe, som levde på 1500-talet. Hans son Peder Larsson, bonde åtminstone 1634-1652 i Byringe skattehemman i Länna, hade sonsönerna bonden i Granbola Erik Larsson(1673-1759) gift med Brita Olofsdotter(Ihlo;farfar var Eloy de Reniboy), och bonden och gästgivaren i Byringe Per Larsson(d 1715; soldat och karolin i Danska Kriget 1675-1679) gift med Anna Clausdotter von Holtz, dotter av åldermannen Claus Joakimsson von Holtz(f ca 1630) och syster till ålderman och mäster hammarsmeden Daniel Clausson von Holtz(1660-1739) gift med Anna Bråwik. Bland Pers barn finns min anfader soldaten och karolinen Anders Persson Norrman(1689-1736), bonden, nämndemannen och gästgivaren i Byringe Erik Persson(1682-1749), Catharina Persdotter(1692-1759) gift med bonden i Lilla Åstorp Per Mårtensson(1689-1739) och Maria Persdotter(1688-1766) gift med mäster hammarsmeden Henrik Henriksson Bonnevier(1680-1765).

Bland Anders Persson Norrmans barn finns byggmästaren i Hovstaten i Kungsör, Kung Karl socken, Anders Friberg(1718-1779) och min anfader bonden och kyrkvärden i Rocklänna Per Andersson Friberg(1716-1765), vars dotter Maria Persdotter Friberg(1758-1829) var gift med bonden i Valnarstorp Daniel Danielsson von Holtz(1758-1848). Anders sonsons sonsons dotter Lovisa Augusta Friberg(1872-1930) utvandrade 1898 till Chicago, Illinois, USA, gift med maskinisten på fartyg Gustaf Bergmark(f 1867). Bland Maria Persdotters(1688-1766) barn finns bonden i Bråtorp Henrik Henriksson Bonnevier(1722-1785), och bland Erik Perssons barn finns bonden i Merlänna Per Eriksson(1708-1791), vars sonson var rättaren i Ramsö, Kärnbo socken, Anders Persson Lennander(f 1743) och bonden i Byringe och Magsjötorp Erik Eriksson(1729-1771), gift med Elisabeth Danielsdotter Stålbom. Släktmedlemmar var bönder och gästgivare i Byringe N:o 1 åtminstone i 153 år från 1634-1787 då gården såldes till brukspatron Wahrendorff enligt mantalslängderna, men kanske ända från slutet av 1500-talet.

Denna släktforskning leder genom tolv generationer i rakt fäderne till min farfars farfars farfars farfars farfars farfar bonden Lars i Byringe N:o 1 på 1500-talet. Hans sonsons sonsons sonson salpetersjudariverkmästaren, kyrkvärden och bonden i Rocklänna by, Länna socken, Per Andersson Friberg(1716-1765),som lett mig till kontakt med hans sonsons sonsons sonson köpmannen Olov Friberg(1920- ) från Eskilstuna. Släkten Liliequist och dess stamfader(sonson till Per Andersson Friberg) var torparen Pehr Pehrsson(1791-1874) i Källgården och Sanda i Vansö socken, utgör en gren av släkten Friberg från Länna socken i Södermanland. Släkten Fribergs stamfader Pehr Andersson Friberg och hans ättlingar arrenderade och brukade flera gårdar i Länna socken långt in på 1900-talet. Äldsta grenen utgöres av ättlingar till hans son torparen i Källstugan(som ägdes av släkten 1800-1866) i Länna socken Anders Friberg(1752-1823). En av ättlingarna är den ovan nämnde Olov Friberg.

Om de mellersta grenarna vet jag inte allt. Sonen Daniel Persson Friberg(1760-1790) död 1790 som soldaten Daniel Lagg i Finland, hade sonen Jan Friberg/Lagg(vidare forskning återstår). Mellersta grenen utgöres av ättlingar till bonden i Vältesta i Vansö socken Per Persson Friberg(1762-1818). Dit hör jag själv. Skräddargesällen Jonas Petersson(1829- ? )(sonsons son till Per Andersson Friberg) tog 22/7 1848 efternamnet Liljeqvist. Yngsta grenen från hans son Eric Persson Friberg(1765-1798) dog ut med hans son Per Eriksson Friberg(1797-1863), bonde i Rocklänna by. Dock levde kvar i socknen ättlingar till hans tre döttrar. Detta arbete har bedrivits sedan 1970 som en fortsättning på min farfars, 1:e länsnotarien i Jönköpings län Eric Liliequist(1894-1972), intresse för genealogi.

Thursday, January 28, 2016

Member Of Swedens Genealogy Association/Medlem av Sveriges Släktforskarförbund!

Member Of Swedens Genealogy Association/Medlem av Sveriges Släktforskarförbund! Sveriges Släktforskarförbund Sveriges Släktforskarförbund är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundets huvudsakliga uppgift är att ge stöd och service åt lokala släktforskarföreningar och regionala förbund. Sveriges Släktforskarförbund verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap och är de anslutna släktforskarföreningarnas röst i kontakten med myndigheter och beslutsfattare.

Sveriges Släktforskarförbund driver släktforskarportalen Rötter och ger ut tidningen Släkthistoriskt Forum och Släktforskarnas årsbok (Sveriges Släktforskarförbunds årsbok).

Wednesday, January 27, 2016

What´s New?

What´s New? 1/10/11 - We started the new Sweden Roots Hunter today. Our genealogy research work goes back to 1970(more than 40 years of experience), and we pride ourselves on providing our customers with high-quality products and personal service. Sweden-Roots Hunter is located in the very heart of Sweden. The office is in Ösmo, Nynäshamn, just south outside our capital Stockholm. Our services include: free & professional genealogy research work & help, personal service and advice, our own forum, and the best genealogy links for you.

Web Site Tips!

Website Tips: After reading the "Sweden-Roots Hunter Blog" and our "What´s New" update, please place your genealogy question at our forum. Remember a question in our forum will be researched as soon as we can. If you want a more faster result please contact our webmaster to get a professional research work.

Sweden-Roots Hunter!

Sweden-Roots Hunter! Need help to find your swedish roots? We provide you with all our ancestry knowledge and experience to find them! It´s simple! Just put your genealogy questions in our forum for free, or for a quicker answer let us do the research work for you. You will find the forum link at the top of the page. Remember that all the details that you have are important to help us find your swedish roots.